Tin TG ngày 16/10: Các doanh nghiệp tài chính là mục tiêu đàn áp tiếp theo của Bắc Kinh

Tin TG ngày 16/10: Các doanh nghiệp tài chính là mục tiêu đàn áp tiếp theo của Bắc Kinh 00:00 Intro 00:49 Anh Quốc: 43,000 người nhận kết quả xét nghiệm âm tính giả 02:03…