Tin TG ngày 16/11: Hoa Kỳ nên ngăn Cuba ngắt kết nối mạng trước các cuộc biểu tình