Tin TG ngày 20/10: IOC – Vấn đề nhân quyền Trung Quốc không nằm trong phạm vi trách nhiệm

00:00 Intro 00:41 Anh Quốc sẽ không ‘gạt bỏ’ đầu tư từ Trung Quốc 01:58 IOC: Vấn đề nhân quyền Trung Quốc không nằm trong phạm vi trách nhiệm 03:08 Hoa Kỳ: Giá thực phẩm sẽ tăng mạnh 04:14 Phó giám đốc ICBA: Đề nghị tăng quyền hạn cho IRS là cuộc vây ráp trên hầu hết các tài khoản của người Mỹ 05:57 Vài bí quyết chống lão hóa hàng đầu không mất phí