Tin TG ngày 21/10: Báo cáo: Quân đội Hoa Kỳ suy yếu, Trung Quốc là mối đe dọa đáng gờm

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Tin TG ngày 21/10: Báo cáo: Quân đội Hoa Kỳ suy yếu, Trung Quốc là mối đe dọa đáng gờm 00:00 Intro 00:52 ‘Bộ Tứ’ Trung Đông bắt đầu phát triển 02:38 Chính phủ Hoa…