Tin TG ngày 22/10: Nghị viện Âu Châu kêu gọi nâng cấp mối bang giao với Đài Loan

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Tin TG ngày 22/10: Nghị viện u Châu kêu gọi nâng cấp mối bang giao với Đài Loan 00:00 Intro 00:51 Hoa Kỳ yêu cầu giám đốc IMF phải chịu trách nhiệm về những thay…