Tin TG ngày 25/10: Nga-Trung lần đầu tuần tra chung trên biển, chuyên gia nói khó thành đồng minh

00:00 Intro 00:54 Nga-Trung lần đầu tuần tra chung trên biển, chuyên gia nói khó thành đồng minh 04:12 Tình báo Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn gặp gỡ tại Seoul để bàn về vấn…