Tin TG ngày 25/11: Kế hoạch xuất kho dầu dự trữ của TT Biden có thể khơi mào cuộc chiến với OPEC

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

0:00 Intro 0:56 Trung Quốc nổi giận khi Hoa Kỳ mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh dân chủ 3:01 Chủ tịch EU: Toàn Âu Châu đang bị thách thức 4:45 Philippines tiếp…