Tin TG ngày 26/10: Hoa Kỳ: Cha mẹ cảnh báo việc con trẻ bị truyền bá tư tưởng chuyển giới

00:00 Intro 00:45 Đảo chính tại Sudan: Quân đội Hồi giáo giải tán chính phủ lâm thời, bắt giữ thủ tướng 03:23 Hoa Kỳ: Cha mẹ cảnh báo việc con trẻ bị truyền bá tư…