Tin TG ngày 26/11: Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu UB Olympic Quốc tế lên tiếng cho nhân quyền

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

0:00 intro 0:57 Philippines từ chối yêu cầu của Trung Quốc về di dời tàu hải quân mắc cạn 2:23 Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu UB Olympic Quốc tế lên tiếng cho…