Tin TG ngày 27/11: Phái đoàn Hoa Kỳ ca ngợi Đài Loan là lực lượng vì chính nghĩa trên thế giới

0:00 Intro 0:56 WHO công bố biến thể nguy hiểm mới ‘Omicron’, các quốc gia hạn chế đi lại với Phi Châu 2:43Phái đoàn Hoa Kỳ ca ngợi Đài Loan là lực lượng vì chính…