Tin TG ngày 28/10: Chi tiêu cho khí hậu sẽ không hữu ích, mà sẽ đẩy Hoa Kỳ đến chế độ toàn trị

Phân Tích Bình Luận

232 Videos

00:00 Intro 00:53 Tiến sĩ Francis Collins dường như thừa nhận NIH tài trợ cho thí nghiệm tăng chức năng ở Vũ Hán 03:02 21 nhà lập pháp Đảng Dân Chủ yêu cầu loại bỏ…