Tin TG ngày 29/10: Tòa Bạch Ốc công bố thỏa thuận khung ngân sách mới trị giá 1.75 ngàn tỷ USD

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

00:00 Intro 00:50 Nghiên cứu từ Anh Quốc: Người đã chích ngừa vẫn dễ lây COVID-19 cho người khác 02:15 Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết muốn hạ nhiệt mối bang giao Mỹ-Trung…