Tin TG ngày 30/10: Trung Quốc đã lợi dụng WTO suốt 20 năm

00:00 Intro 00:54 Chính phủ TT Biden bị cấm sa thải nhân viên chờ giải quyết miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo 03:06 Elon Musk: Thuế tỷ phú cuối cùng sẽ nhắm vào…