Tin TG ngày 30/11: Iran nối lại đàm phán hạt nhân với yêu cầu cứng rắn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt

00:00 Intro 00:52 Iran nối lại đàm phán hạt nhân với yêu cầu cứng rắn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt 02:51 Gần 30% nhân viên Y Tế Hoa Kỳ chưa chích ngừa, chủ…