Tin thế giới chiều 1/9: Quận trưởng của Séc gọi quan chức Trung Quốc là ‘những tên hề thô lỗ’