Tin thế giới sáng 2/9: Bằng chứng cho thấy Trung Quốc có người thiệt mạng trong cuộc ẩu đả với Ấn Độ