Tin tổng hợp tại Việt Nam: Trèo tường trốn cách ly, một người ở Nghệ An bị phạt 3,5 triệu