Tin tức về ông Jack Ma, người sáng lập Alibaba, tái xuất hiện ở nước ngoài, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư