Tin Việt Nam ngày 01/09: Giá gas giảm tháng thứ 5 liên tiếp; xăng, dầu tiếp diễn tình trạng ‘hết hàng, bán cầm chừng’ trước kỳ điều chỉnh mới