Tin Việt Nam ngày 1/7: Giá gas giảm tháng thứ 3 liên tiếp; bão CHABA giật cấp 14, Quảng Ninh, Hải Phòng cần chú ý