Tin Việt Nam ngày 10/5: HoSE thử nghiệm giao dịch lô lẻ, thêm một Thứ trưởng bị ‘kỷ luật cảnh cáo’