Tin Việt Nam ngày 18/4: Xuất hiện loại xăng mới ở Sài Gòn, giá phân bón dự báo tiếp tục tăng, giá xoài thấp kỷ lục