Tin Việt Nam ngày 2/6: Apple bắt đầu chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc, Hà Nội siết quản lý thuế với cá nhân kinh doanh trên Google, Facebook