Tin Việt Nam ngày 21/6: Đại biểu ở Hà Nội nghi ngờ tỷ lệ ‘72% người đồng ý tăng học phí’, bắt Giám đốc CDC Đà Nẵng liên quan đến Việt Á