Tin Việt Nam ngày 24/08: Giá thép tiếp tục giảm lần thứ 15; 12 trận động đất tại Kon Tum, rung chuyển Quảng Nam, Đà Nẵng