Tin Việt Nam ngày 27/2: Tổng gần 102,000 ca nhiễm mới, ‘dịch ở Hà Nội có thể đạt đỉnh trong 2 tuần tới’, hàng không sẵn sàng lên đường đón công dân rời Ukraine