Tin Việt Nam ngày 28/7: Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam; Sài Gòn đề nghị mở khai báo y tế với người nhập cảnh