Tin Việt Nam ngày 30/7: Cấp giấy xác nhận nơi sinh bằng tiếng Đức cho người mang hộ chiếu mới; 3 thị trường tiếp nhận lao động Việt nhiều nhất