Tin Việt Nam ngày 6/7: Kỷ luật lãnh đạo NXB Giáo dục; cựu Thứ trưởng Bộ Y tế kháng cáo xin giảm án