Tin Việt Nam ngày 28/7: Hơn 6,500 ca nhiễm, 106 ca tử vong; Hà Nội ghi nhận 65 ca mắc mới trong ngày, cấp thêm 1,800 thẻ luồng xanh; TP. HCM có thể tiếp tục áp dụng Chỉ thị 12 thêm 1-2 tuần