Tin Việt Nam tổng hợp: Thay đổi việc ‘mở cửa’ đường hàng không quốc tế vào phút chót