Tình huống nào sẽ xảy ra với nền kinh tế toàn cầu trong cuộc chiến Ukraine

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

Tình huống nào có thể xảy ra với nền kinh tế toàn cầu như hệ quả của cuộc chiến Ukraine. Xin mời quý vị cùng tham khảo ý kiến từ giáo sư Tuomas Malinen chuyên…