Tình trạng bắt cóc du khách, tội phạm khiến đại sứ quán Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo