Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu giảm bớt khi đường ống Colonial Pipeline ‘hoạt động bình thường’ trở lại