Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc liên tiếp vắng mặt trong các sự kiện chính thức, dấy lên tin đồn bị bệnh