TNS Josh Hawley: Phụ thuộc vào chuỗi cung ứng y tế của Trung Quốc là một ‘mối đe dọa an ninh quốc gia’