TNS Ron Johnson: Cuộc điều tra của Quốc hội về Hunter Biden giúp vô hiệu hóa rủi ro tống tiền