Tổ chức do ông Zuckerberg tài trợ trở thành tiêu điểm trong các vụ kiện bầu cử