Tổ chức nghiên cứu chính sách ở Hoa Thịnh Đốn: Các lệnh trừng phạt gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga