Tổ chức nhân quyền: ĐCSTQ sử dụng ảnh hưởng tại Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn hoạt động ủng hộ nhân quyền

‘Ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cho thấy một mối nguy lớn đó là họ có thể sẽ tái cấu trúc tổ chức này để phù hợp với lợi ích của riêng mình.’