Tòa án Duy Ngô Nhĩ kết thúc điều trần, dự kiến ​​công bố phán quyết tội diệt chủng vào tháng 12