Hôm 23/11, Tòa án Tối cao Pennsylvania, trong một quan điểm thống nhất đã bác bỏ 5 kháng cáo của chiến dịch TT Trump và một kháng cáo của một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, khiếu nại về tổng số 10.684 lá phiếu bầu thiếu thông tin cử tri bắt buộc bên ngoài phong bì.

kiểm phiếu ở Pennsylvania
Nhân viên đang đếm các lá phiếu gửi qua thư ở Quận Lehigh, Pennsylvania ngày 4 tháng 11 năm 2020. (Ảnh Rachel Wisniewski / Reuters)

Quan điểm của tòa án kết luận rằng, mặc dù việc không ghi tên, địa chỉ hoặc ngày tháng viết tay vào tờ khai cử tri bên ngoài phong bì có thể cấu thành vi phạm Bộ luật Bầu cử về mặt kỹ thuật, nhưng không nên tước đi quyền bầu cử của hàng nghìn cử tri Pennsylvania.

Tòa án đã xem xét liệu Bộ luật Bầu cử của khối thịnh vượng chung có yêu cầu các hội đồng bầu cử quận loại bỏ các lá phiếu gửi qua thư từ những cử tri đủ điều kiện nhưng thiếu tên, địa chỉ hoặc ngày tháng trên phong bì ngoài hay không. Tòa án có ý kiến ​​rằng các thẩm phán đã tuân theo một nguyên tắc bao quát rằng bộ luật bầu cử nên được diễn giải thoáng để không tước bỏ quyền bầu cử của người dân.

Đối với cả phiếu bầu cử qua thư và phiếu bầu vắng mặt, Bộ luật Bầu cử Pennsylvania quy định rằng “cử tri sau đó sẽ điền, ghi ngày và ký tên vào tờ khai” trên phong bì bên ngoài của lá phiếu. Thư ký trưởng Pennsylvania đã chỉ đạo cụ thể các quan chức bầu cử vào ngày 28/9 rằng: “Một phong bì gửi lại lá phiếu với tờ khai không được điền, ghi ngày tháng và ký tên là không đạt yêu cầu và cần phải được để sang một bên, tuyên bố là vô hiệu và có thể không được tính.”

Tòa án thừa nhận rằng luật quy định cử tri “sẽ… điền vào” các phong bì bên ngoài nhưng lập luận rằng việc sử dụng từ “sẽ” không ngụ ý rằng “đó là yêu cầu bắt buộc, và việc không tuân thủ bất kỳ phần nào của điều luật đòi hỏi hội đồng bầu cử phải tuyên bố vô hiệu hóa lá phiếu và không tính đếm chúng”.

Ivan Pentchoukov
Minh Nguyệt biên dịch