Hôm 18/11, Tòa án Tối cao Pennsylvania đã đồng ý tiếp nhận các vụ kiện của chiến dịch Trump liên quan đến hơn 8.300 phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Tòa án cấp cao nhất của tiểu bang đã chấp nhận yêu cầu của Hội đồng bầu cử hạt Philadelphia. Theo đó, các thẩm phán phải tiếp nhận những vụ việc đã được kháng cáo lên Tòa án Khối thịnh vượng chung – một tòa án phúc thẩm của Pennsylvania.

Chiến dịch tranh cử của TT Trump đã kháng cáo các vụ việc sau khi một thẩm phán bác bỏ năm đơn yêu cầu xem xét lại quyết định của hội đồng bầu cử của quận, về kiểm phiếu bầu có lỗi hoặc bất thường vì cử tri không ghi tên hay địa chỉ của họ vào khoảng trống bên ngoài phong bì. 

Tòa án xét xử nói rằng lá phiếu đã có tên và địa chỉ của cử tri trên phong bì in sẵn bên ngoài, và việc không điền vào phần tên và địa chỉ đã in là “yêu cầu cần thiết để ngăn chặn gian lận.”

Tòa cấp dưới này kết luận: “Phong bì được cấp cho cử tri từ Thư ký trưởng của khối thịnh vượng chung có kèm một ‘check-list’ (danh sách những mục cần kiểm tra) ở mặt sau của phong bì, hướng dẫn cử tri ký vào bản tuyên bố, nhưng không đề cập đến việc điền ngày tháng hay thông tin khác”.

Sau khi chiến dịch kháng cáo các trường hợp này, Hội đồng bầu cử hạt Philadelphia đã yêu cầu Tòa án Tối cao của bang “thực hiện quyền tài phán bất thường” vì vụ kiện này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của 8.329 cử tri Philadelphia mà còn cả với cử tri trên toàn bang trong cuộc bầu cử này và những cuộc bầu cử tiếp theo. Hội đồng cũng lập luận rằng nếu không có biện pháp xử lý khẩn cấp, thời hạn chứng nhận kết quả bầu cử của bang sẽ bị ảnh hưởng.

Janita Kan
Nguyệt Minh lược dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn