Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch đầu tư 42 tỷ USD để mở rộng truy cập Internet