Tòa Bạch Ốc công bố kế hoạch ngăn chặn thép Trung Quốc vào Hoa Kỳ thông qua Mexico

Trung Quốc cung cấp 4% lượng thép ở Hoa Kỳ; Tòa Bạch Ốc cho biết họ muốn ‘hướng tới’ ngăn chặn hàng nhập cảng giá rẻ gây tổn hại đến việc làm ở Hoa Kỳ.