Tòa Bạch Ốc công bố lệnh cấm trục xuất khỏi nhà thuê tạm thời giữa đại dịch