Tòa Bạch Ốc: Không có ‘bước đi chủ động’ mới nào về thương vụ TikTok dưới thời ông Biden