Tòa Bạch Ốc: Một số công dân Hoa Kỳ có thể nhận được khoản tiền $1,400 vào cuối tuần này