Tòa Bạch Ốc: Người dân Hoa Kỳ không bắt buộc phải mang theo ‘Hộ chiếu vaccine’