Tòa Bạch Ốc tuyên bố TT Biden ‘không liên quan’ đến vụ truy tố ông Trump